Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

GAN (Generative Adversarial Network) Kullanarak Temel Gerçeklik Görüntüleri Üretme

EasyChair Preprint no. 8887

4 pagesDate: September 28, 2022

Abstract

Görüntü segmentasyonu görüntü üzerindeki her bir pikselin sınıflandırılmasıdır ve görüntü üzerinde bulunan tüm nesne alanlarının bir haritasını oluşturmaktır. Segmentasyon, biyomedikal, çevre, coğrafya vb. birçok alanda görüntülerin analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Segmentasyon için kaynak görüntülerin yanı sıra bu görüntülere karşılık gelen temel gerçeklik görüntüleri mevcut olmalıdır. Ancak temel gerçeklik bilgilerini manuel olarak elde etmek çok fazla çaba ve zaman gerektirir. Bu çalışmada amacımız derin öğrenme tabanlı, uydu görüntülerinden temel gerçeklik görüntülerini üretebilen bir sistem geliştirmektir. Uydu görüntüleri GAN(Generative Adversarial Network) mimarisi kullanılarak eğitilmiştir. Model girdi olarak uydu görüntüsünü alır ve çıktı olarak hedef görüntüyü (google harita görüntüsü) oluşturur. Önerilen sistem, belirli bir uydu görüntüsüne karşılık gelen google harita görüntüsünü ve beklenen google harita görüntüsünün çıktısını verir. Benzerlik görsel olarak analiz edilebilmektedir.

Keyphrases: GAN, Görüntüden görüntüye dönüşüm, Pix2Pix, Segmentasyon, Uydu Görüntüsü

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:8887,
  author = {Elif Işılay Ünlü and Ahmet Çınar},
  title = {GAN (Generative Adversarial Network) Kullanarak Temel Gerçeklik Görüntüleri Üretme},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 8887},

  year = {EasyChair, 2022}}
Download PDFOpen PDF in browser